HVA ER G.D.S.-METODEN?

CONTACT  : SIDSEL LOMBARDO SIDSEL.LOM@GMAIL.COM

Muskel-og leddkjedene samt selve metoden er utarbeidet av Mme. Godelieve Denys-Struyf, fysioterapeut og osteopat. Hennes uttalte observeringsevne (hjulpet av portrett-studier ved Beaux-Arts) har hjulpet til gradvis å definere og justere en globalfysioterapimetode, som integrerer kroppens funksjon og de uløselige båndene til den psykologiske adferd. Denne viktige konstatering forklarer de hyppig brukte uttrykkene psykologisk adferd og psyko-korporell, som kan overraske i begynnelsen, men som tolker den dype sammenheng mellom bevegelsesapparatet og det psykiske instrument.

G.D.S.-metoden er både en preventiv og en terapeutisk tilnærmimg, som angår forholdmellom kroppens mekanikk og adferd.

Den undervises fysioterapeuter, men også, i en annen form, alle som ønsker mer kunnskap om kroppen, og vil gjøre noe aktivt for sin helse. For de profesjonelle tilstrebes det, gjennom personlig eksperimentering, å tilby metoder for observering, måling, testing, analyser og tolkninger, samt et knippe terapeutiske instrumenter.

For andre tilbys, via nye erfaringer, en kropps- og holdningsbevisstgjøring som stimulerer interessen og ansvar for egen helse. Alle deler av kroppen påvirker hverandre, og det er musklene og deres aponevroser (hylster) ordnet i kjeder som binder dem sammen. Disse muskler er dessuten et middel for psyko-korporelt uttrykk: Vår spenningstilstand, våre følelser og vår væremåte uttrykker seg gjennom muskelsystemet og påvirker holdninger,respirasjonen og bevegelser, fakter. Når dette repeteres ofte og over tid, vil en økt muskeltonus bli resultatet, og denne vil forplante seg videre via spesifikke muskler og danne virkelige spenningskjeder.

Denne mekanismen medfører da progressivt en rekke av små leddforskyvninger som vi kaller leddrekke.

Godelieve Denys- Struyf beskriver seks muskelfamilier som kroppen uttrykker seg gjennom, men som, når for dominerende, kan bli spenningskjeder som litt etter litt låser kroppen i en stivnet holdning / stilling. Kroppens bevegelighet reduseres og den markeres av spesifikke avtrykk / spor.

Hvordan behandler man med G.D.S.-metoden?

Denne metoden tilbyr massasje-teknikker, reflektorisk osteoartikulær modelering, tøyningsstillinger og stimulering /reharmonisering av muskler og spenningsforhold.

En stor del av arbeidet er viet til bevisstgjøring og gjenlæring av den gode bevegelse, oppbygging og styring av kroppen. Bevissthet om skjelettet hjelper å integrere ens egen oppbygging, likevekt av muskulær spenning gjør det mulig å kle denne konstruksjonen harmonisk.

Med et mer bevisst samarbeid mellom knokkel og muskel, kan vi få de koordinerte, ”gode” bevegelser.

Pasienten finner igjen en glede ved bevegelser av sin kropp uten smerter.

Hvem henvender metoden seg til?

Indikasjonene er mange.

Når det gjelder forebygging, bidrar metoden til å optimalisere kroppens muligheter gjennom en riktigere fordeling av spenninger knyttet til vår væremåte, og bevisstgjøring av de ”gode” bevegelser.

På det terapeutiske området, basert på idéen om predisponering for visse lidelser, når denne metoden tilbake til årsaken til en rekke patologier, som artrose, smerter (lumbago, isjias, cervicalgier…) og andre lidelser som ofte klassifiseres som revmatiske eller ortopediske affeksjoner.

Problemer med columnas statikk, som økt lordose / kyfose eller skoliose kan behandles med god effekt, særlig ettersom tilnærmingen er global og tar hensyn til de mange parametere som er involvert i disse affeksjoner.

Metoden gir originale løsninger, effektive og varige, i behandling av patologier i bena (som coxartrose, smerter og akseavvik i knær og føtter), og i amene (periartritt i skulder, tendinitt i albu, canalis carpi-syndrom og annet).

Spebarn, og barn med visse adferdsvansker kan også behandles.

Man kan dessuten foreslå strategier for vedlikehold, for å unngå residiv eller at nye patologier dukker opp.